GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lúc 08:32 ngày 22/02/2019)
Xem giá vàng theo ngày
22/02/2019

Giá vàng hôm nay


(22/02/2019)

Giá vàng hôm qua


(21/02/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.235 15.635 14.281 15.681
10K 20.399 21.799 20.463 21.863
14K 26.600 28.000 26.683 28.083
18K 36.062 36.762 36.171 36.871
24K 36.530 37.130 36.640 37.240
SJC10c 36.820 37.020 36.920 37.120
SJC1c 36.820 37.050 36.920 37.150
SJC99.99 36.780 37.280 36.890 37.390
SJC99.99N 36.780 37.180 36.890 37.290
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.820 37.040 36.920 37.140
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.810 37.040 36.910 37.140