THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

quảng cáo

quảng cáo

Thành phần và tỷ lệ của Bê tông mác M100 – M500

 


Để điều chế bê tông hàng hóa có chất lượng cần phải tuân thủ chặt chẽ công nghệ sản xuất bê tông,đồng thời tuân thủ những hướng dẫn về thành phần và tỷ lệ của bê tông. Trong nhiều trường hợp thành phần của bê tông phụ thuộc vào mục đích và trách nhiệm của kết cấu sau này của bê tông. Chẳng hạn, để sản xuất bê tông hàng hóa mác M100 tiêu dung xi măng ít hơn so với bê tông mác M450
Như là một kết luận, đối với mỗi mác bê tông người ta sử dụng tỷ lệ bê tông nhất định. Thứ nhất, điều đó là do tín đắt đỏ của xi măng so với sỏi và cát, và do vậy trong thành phần của bê tông mác M100 sẽ không có ý nghĩa để thêm chừng ấy xi măng như khi làm bê tông mác M450, bởi vì mục đích sử dụng của các mác bê tông này là khác nhau. Bê tông mác M450 có khả năng chịu đựng tải lớn hơn nhiều so với bê tông mác mác M100 và do đó cả tỷ lệ của chúng là khác nhau.Bê tông hàng hóa người ta hay làm từ xi măng mác M400 và M500 có sử dụng cát và sỏi, thỉnh thoảng còn thêm phụ gia, kể cả chất chống băng giá. Khi tính toán tỷ lệ bê tông cần phải xét đến rất nhiều yếu tố, chẳng hạn, thành pần của cát và sỏi, trọng lượng riêng của chúng, chất lượng của bê tông thu được sau này, cụ thể là tính chịu đựng băng giá, tính thấm nước, tính động và các tính chất khác. Trong bng sau đây tỷ lệ của bê tông các số liệu được lấy giá trị trung bình.
Bảng thành phần và tỷ lệ của Bê tông làm bằng xi măng M400, cát và sỏi:

Mác bê tông
Thànhphầntrọnglượng
Xi/cát/sỏi (kg)
Thànhphầnthểtíchcho 10kgximăng
Cát/sỏi (dm3)

Lượngbê tôngthu đượctừ   10kgxi   (dm3)

100
1 : 4,6 : 7,0
41 : 61
78
150
1 : 3,5 : 5,7
32 : 50
64
200
1 : 2,8 : 4,8
25 : 42
54
250
1 : 2,1 : 3,9
19 : 34
43
300
1 : 1,9 : 3,7
17 : 32
41
400
1 : 1,2 : 2,7
11 : 24
31
450
1 : 1,1 : 2,5
10 : 22
29
Bảng thành phần bê tông làm bằng xi măng M500, cát, sỏi
Mác bê tông
Thành phần trọng lượng
Xi/cát/sỏi (kg)

Thành phần thể tích cho 10kg   xi măng

Cát/sỏi (dm3)

Lượng bê tông thu được từ   10kg xi

(dm3)
100
1 : 5,8 : 8,1
53 : 71
90
150
1 : 4,5 : 6,6
40 : 58
73
200
1 : 3,5 : 5,6
32 : 49
62
250
1 : 2,6 : 4,5
24 : 39
50
300
1 : 2,4 : 4,3
22 : 37
47
400
1 : 1,6 : 3,2
14 : 28
36
450
1 : 1,4 : 2,9
12 : 25
32


Trọng lượng riêng của sắt:                                                              7850kg/m3.                     Trọng lượng riêng của cát:                                                              1395kg/m3.
Trọng lượng riêng của đá sỏi:                                                         1389kg/m3.                     Trọng lượng riêng của đá:                                                               2300kg/m3              Trọng     lượng riêng của nước:                                                      1000kg/m3 .
Trọng lượng của bê tông gạch bọt của công ty STT  D 800:        800kg/m3

Lưu ý:
Thành phần bê tông tươi cho 1m3:
A; xi măng 1, B; đá sỏi:4 cát to2li;2.C; nước sinh hoạt; 0.5
Ví dụ; Xi măng 330kg=0,25m3, đá 1250kg=0,9m3, cát 600kg=0,43m3, nước sinh hoạt 180lit=0,18m3.
Chất chống thấm và kết dính cho bê tông 1lit hiệu CK của Mỹ
Hoặc tec madry của ý.
Ghi chú; Nếu dùng mác xi măng M400 thì mác bê tông tiêu chuẩn 250.
Nếu dùng mác xi măng 500 thì tiêu chuẩn của bê tông là 350.
Nếu cộng lại: được 2360kg, và được 1.76m3 qua công nghệ trộn thu được 1m3 bê tông tươi thành phẩm.
Công ty chúng tôi tiến hành sản xuất bê tông từ xi măng mác M500 và M400. Bê tông hàng hóa do cty chúng tôi sản xuất được kiểm tra và thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm. Khi mua bê tông chỗ chúng tôi Bạn có thể tin tưởng về thành phần của bê tông do nhà máy của chúng tôi sản xuất là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia
Cty STT cam kết chất lượng bê tông của Cty sản xuất ra sẽ đáp ứng đúng chất lượng quy định để phục vụ các khách hàng và các công trình của STT.

Chủ tịch HDQT Cty STT

Phan Đình Tâm

HÌNH ẢNH

ĐỐI TÁC

quảng cáo

quảng cáo