Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Thông tin chứng khoán thị trường

Báo cáo tài chính

Cảng Sài Gòn được định giá gần 4.000 tỷ đồng

Cảng Sài Gòn được định giá gần 4.000 tỷ đồng

Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn vừa có tờ trình đề nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) phê duyệt giá trị doanh nghiệp. Đây là được coi là bước quyết định để doanh nghiệp khai thác cảng lớn nhất trong hệ thống của Vinalines có thể cổ phần hóa xong đầu năm 2015. Cảng Sài...

Đọc thêm
« 1 2 »