Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Phật giáo

Ý nghĩa của kinh và tụng kinh  Thích Nhật Từ

Ý nghĩa của kinh và tụng kinh Thích Nhật Từ

I. Ý nghĩa của chữ "kinh" Chắc có người sẽ cho rằng đặt vấn đề "kinh là gì?" là một việc làm không cần thiết nếu không muốn nói là ngớ ngẩn. Nhưng thật sự thì vấn đề có cần thiết hay không? Ðiều này chỉ có thể trả lời trọn vẹn khi chúng ta tường lãm về nội dung của chữ Kinh trong Phật giáo.

Đọc thêm
 ÐẠI Ý CÁC BỘ KINH THƯỜNG TỤNG

ÐẠI Ý CÁC BỘ KINH THƯỜNG TỤNG

Mỗi tập kinh Phật thuyết ra đều có ý nghĩa giáo huấn tuỳ với căn cơ của chúng sanh. Do đó, muốn biết công đức của mỗi loại kinh tụng, người Cư sĩ cần phải hiểu đại khái tóm lược ý nghĩa của mỗi cuốn kinh. Nhựng bộ kinh thường tụng là: A Di Ðà, Phổ Môn, Dược Sư, Thủy Sám, Ðịa Tạng, Báo Ân,...

Đọc thêm
Ý NGHĨA MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Ý NGHĨA MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Trong năm chúng ta thường tụng Kinh Dược Sư Vào tháng giêng, tháng năm, tháng chín, để cầu an. Có những đạo tràng tụng suốt năm. Chúng ta cầu nguyện đức Phật Dược Sư, Ngài đã phát 12 đại nguyện cứu chúng sanh. Ngài đã phát Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo,Ngài đạt trọn vẹn 12 đại nguyện Cứu khổ ban vui....

Đọc thêm
« 1 2 3 4 5 »