Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Phật giáo

GIÚP NGƯỜI SẮP CHẾT TU HÀNH!

GIÚP NGƯỜI SẮP CHẾT TU HÀNH!

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện Cùng quý Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc, Khi có người già yếu nằm chờ chết, khi có người bịnh nằm chờ tắt hơi thở cuối cùng! Được gọi là những giờ phút cận tử nghiệp. Với những giờ phút nầy, người sắp ra đi rất lo sợ! và thân nhân tiển người đi lòng mãi...

Đọc thêm
Chuyển khổ đau thành an vui - HT Tịnh Không

Chuyển khổ đau thành an vui - HT Tịnh Không

“Lũy niệm tích lữ. Dĩ tâm tẩu sự” “Lũy niệm”, niệm là ý nghĩ, quá nhiều ý nghĩ tích lũy lại. "Lữ" là kế hoạch. Cái ý này là hàng ngày suy nghĩ, hàng ngày suy tính. Suy nghĩ điều gì vậy? Suy tính cái gì vậy? Tổn người lợi mình, đều là nghĩ những thứ này. Người hiện nay kiếm tiền nghĩ làm sao đem tiền...

Đọc thêm
« 1 2 3 4 5 »