Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

KT SK & GĐ

 Ba Tâm Sự Cùng Các COn , Ví Dụ Mới Nhất là 16 Ngô Văn Năm

Ba Tâm Sự Cùng Các COn , Ví Dụ Mới Nhất là 16 Ngô Văn Năm

Một trong những kỹ năng không thể thiếu trong kinh doanh là kỹ năng thương lượng và đàm phán. Đàm phán không chỉ cần khi ký các hợp đồng giao dịch thương mại, mà ngay cả trong công tác quản lý nhân sự, tuyển chọn lao động, hay đơn cử như khi cần đưa ra một ý kiến trước tập thể thì chủ doanh nghiệp phải có những...

Đọc thêm
 Ba Tâm Sự Cùng Các COn , Ví Dụ Mới Nhất là 16 Ngô Văn Năm

Ba Tâm Sự Cùng Các COn , Ví Dụ Mới Nhất là 16 Ngô Văn Năm

Một trong những kỹ năng không thể thiếu trong kinh doanh là kỹ năng thương lượng và đàm phán. Đàm phán không chỉ cần khi ký các hợp đồng giao dịch thương mại, mà ngay cả trong công tác quản lý nhân sự, tuyển chọn lao động, hay đơn cử như khi cần đưa ra một ý kiến trước tập thể thì chủ doanh nghiệp phải có những...

Đọc thêm
 Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh chính thức được UNESCO công nhận

Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh chính thức được UNESCO công nhận

(Dân trí) - Sau phiên họp lần thứ 9 của Uỷ ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của Unesco diễn ra tại Paris (Pháp) - Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đọc thêm
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »