Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Cây Sưa Đỏ

 Hà Nội công bố có 666 cây sưa đỏ và Bai Can Lộc An của STT có 3333 sưa đỏ

Hà Nội công bố có 666 cây sưa đỏ và Bai Can Lộc An của STT có 3333 sưa đỏ

Ngày 31/8, lần đầu tiên bản báo cáo khá chi tiết về số lượng và phân bố những cây sưa đỏ trên toàn địa bàn Hà Nội đã hoàn tất. Danh sách những cây gỗ quý này sẽ được gửi đến chính quyền và công an các địa phương để cùng phối hợp bảo vệ.

Đọc thêm
« 1 2 »