Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Chuyển khổ đau thành an vui - HT Tịnh Không

“Dĩ tâm tẩu sự" cái tâm này là vọng tâm, tâm tham vậy. Cái tâm Tham-Sân-Si này đang ở đó làm chủ bạn. Cái thân này của bạn nghe theo sự chỉ huy của cái tâm này, tạo tội nghiệp, ở trong tâm tràn đầy Tham-Sân-Si và thân giúp cái vọng tâm này bằng cách thỏa mãn nguyện vọng cho nó. Kết quả như thế nào vậy? Là một mảng trống không. Vì tâm là giả, không phải thật. Cho nên nói: Khó nhọc, vất vả cả đời, đến lúc lâm chung nếu như bạn muốn giác ngộ quay đầu nghĩ lại cả đời này bạn đã làm được những việc gì thảy đều là hư vọng, không có gì là chân thật cả. Việc đã tạo trong đời này đều là tội nghiệp: "Tổn người lợi mình". Dưới đây lại nêu lên mấy ví dụ rõ rệt “Vô điền ưu điền. Vô trạch ưu trạch”. Cái này người bình thường chúng ta hiện nay nối là của cải, tài sản. Người không có thì hàng ngày lo nghĩ làm thế nào mới có được vậy. Những thứ này nếu như nối là suy nghĩ, toan tính mà có thể cố được, thì Chư Phật Như Lai cũng bái bạn làm thầy. Bạn nói thử bạn có ý nghĩ gì? Có chủ ý gì? Có thủ đoạn gì? Bạn có thể có được thì Phật liền bái bạn làm thầy ngay. Tại sao vậy? Phật, Bồ Tát không làm được. Thủ đoạn gì cũng không thể có được. Thông minh, trí tuệ như thế nào cũng không thể đạt được. Thế thì số của cải này của người thế gian từ đâu mà có vậy? Là do quả báo mà có. Trong số bạn có thì dù có mất cũng không thể mất được. Đến giờ nó sẽ đến thôi. Trong số đã không có thì cầu thế nào cũng vô ích. Điểm này cần phải biết. Xem qua một vài trang sách Xin quý khách bấm vào hình ảnh thu nhỏ của trang sách muốn xem dưới đây để bật công cụ phóng to. Trên công cụ phóng to, rê chuột vào bên lề phải-lề trái để hiện các nút sang phải, sang trái. Nhấn vào các nút sang phải, sang trái để lật giở sách. 

http://nhasachtinhlien.com/sach-phat-giao/tinh-khong/Chuyen-kho-dau-thanh-an-vui-HT-Tinh-Khong-133.html