Thông tin thị trường

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

 

Алчевский меткомбинат в 2011г получил более 291 млн грн чистой прибыли

12/03/2012

Alchev MK trong năm 2011 thu lãi 291 triệu Hrn

Cty CP “Alchev MK” do “Tập đoàn công nghiệp Donbass” (ISD) kiểm soát trong năm 2011 nhận lợi nhuận sau thuế 291,2 triệu Grn, trong khi đó năm 2010 lãi sau thuế là 1 tỷ Hrn.

Theo thông báo chính thức của XN để đưa ra trước Hội nghị cổ đông vào ngày 17 tháng 4 nợ chưa trả đến cuối năm ngoái là 2 tỷ 120,601 triệu Hrn.
Trong năm ngoái AMK giảm nợ tài khỏan 17% - còn 5 tỷ 282,872 triệu Hrn, nợ dài hạn – 85%, còn 682,714 triệu.

Đồng thời XN tăng nợ Debitor lên 58,6% - đến 4 tỷ 350,710 triệu Hrn.

 

Theo tài liệu, tài sản AMK trong năm 2011 tăng 14,4% - đến 12 tỷ 283,607 triệu Hrn, nhưng giảm vốn cơ bản xuống 7% - còn 3 tỷ 935,586 triệu.

Trong thông báo đánh giá ằng lãi ròng cho một cổ phiếu trong năm 2011 là 0,03934 Hrn.
Số lượng cổ phiếu của AMK bình quân trong một năm là 25 tỷ 775 triệu 254,83 ngàn cái.

Vốn pháp định của Cty – 2 tỷ 577,525 Hrn.

 

***

Алчевский меткомбинат в I кв. увеличил чистый убыток почти в 4 раза

 

25/04/2012

AMK trong quý I tăng lỗ ròng lên 4 lần

Cty CP “Alchev MK” do “Tập đoàn công nghiệp Donbass” (ISD) kiểm soát tring các tháng 1-3 năm 2012 đã tăng lỗ ròng lên 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái – đến 314,922 triệu Hrn.

Theo báo cáo quý của XN công bố trền sàn CK thì thu nhập ròng trong giai đoạn này giảm 21,9% - đến 3 tỷ 618 triệu 314 ngàn Hrn.

AMK trong quý I năm nay giảm khối lượng tiêu thụ xuống 20,2% - còn 4 tỷ 341 triệu 977 ngàn Hrn.

Tổng lỗ đến cuối tháng 3 năm 2012 là 84,114 triệu Hrn.

AMK trong quý I đã bán 845 triệu tấn sản phẩm thép, trong đó tại thị trường nội địa Ukraina – 58,89 ngàn tấn (7% tổng bán ra). Thị trường tiêu thụ sản phẩm chính là các nước EU – 305,57 ngàn tấn (36%), trong đó 247,81 ngàn tấn thép phiến. Thị trường đứng thứ 2 là châu Á (156,6 ngàn tấn) và thứ 3 là SNG (146,95 ngàn tấn).